Danmarks historie har skabt et paradis for arbejdsløse

zdf

En af helt centrale værdier i den danske velfærdsmodel, som er berømt over hele verden, er, at den tager sig af alle, også dem, som måske ikke selv har meget at gøre godt med. Hvis du gør dig nogle overvejelser omkring din fremtid, kan du selv være med til at give dig disse paradis lignende forhold, hvor du trods din status som arbejdsløs, sagtens kan vende tallerkenen på hovedet, og komme tilbage på arbejdsmarkedet. Dette skyldes blandt andet, at der historisk set har været en stor udvikling på dette område, der nu har skat rigtig gode forhold.

Mere end 100 års arbejder bærer frugt

Siden 1907 har der været en målrettet og aktiv indsats med henblik på at give arbejdsløse muligheden for at komme videre. Den gang gjorde man ved lov dagpenge muligt, som en støtte til de mange arbejdsløshedskasser landet over. Disse love har lagt grundlaget for de muligheder, som arbejdsløse, gennem blandt andet dagpenge, får i dag. Siden starten af 1900 tallet er der sket meget, og gennem adskillige politiske diskussioner, forhandlinger og aftaler, er hele spørgsmålet om dagpenge blevet behandlet igen og igen. Det har givet muligheder, men også frataget nogen, alt afhængig af hvem du spørger. Samlet set har det dog optimeret hele processen derom, så du står stærkest muligt, hvis du skulle ende i situationen

Husk a-kasse

Det vigtigste er dog at du er meldt ind i en a-kasse. Det er nemlig en forudsætning for at du kan modtage dagpenge. Der er mange forskellige a-kasser derude, og hvad de udbetaler i dagpenge er det samme (ellers ville det også være meget nemt at vælge), men alligevel er der stor forskel på hvad a-kassen koster. Går du ind på en side som https://akassefinder.dk kan du se en oversigt over de forskellige a-kasser og hvad de koster, og her kan du hurtigt få et overblik over hvilken a-kasse der er smart at vælge.

Sygdom kan også give dagpenge

Dagpenge er ikke kun noget, som kan gives til folk uden arbejde. Skulle du blive ramt af sygdom, er muligheden for at få støtte af staten, også tilstede. Der kan nemlig udbetales sygedagpenge, så man går glip af mindst muligt, hvis man skulle være ude af stand til at arbejde. For at modtage disse sygedagpenge, kræver det at man opfylder en række krav. Det er ens kommune der vurderer hvor vidt det er tilfældet, men som hovedregel skal man opfylde tre vigtige kriterier. At du bor Danmark, er helt afgørende, og derudover skal du yde til statens indtægter, ved at betale skat. Til sidst er der et krav om, at du opfylder et fastsat krav om beskæftigelse, der kan variere.

Disse tre kriterier er noget af det, som vurderer hvor vidt man har den fornødne tilknytning til arbejdsmarkedet, og dermed er berettiget til at få sygedagpenge. Disse sygedagpenge er også i høj kurs hos arbejdsgiveren, der selvfølgelig håber, at vedkommende kan få dækket nogle af udgifterne, når vedkommende har en ansat, der ikke er i stand til at arbejde. Dermed har man en god støtte i ryggen, hvis man skulle ende i situationen, hvor det er nødvendigt at lave en ansøgning om sygedagpenge.

I ansøgningen om sygedagpenge, kan det også været nødvendigt at have dokumentation med, der underbygger ens tese om, at man er ude af stand til at arbejde. Det kunne være en læges udtalelse, handlingsforløb, der beskriver hvordan det er sket, men også bare en fysisk vurdering, der kan give svaret på, om man er berettiget til sygedagpenge eller ej. Alt dette er måske en lang proces, men gavner mange parter.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *